Pravidla prodejní akce AEG

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce AEG (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 
Prodejní akce probíhá v termínu od 15. 2. 2022 00:00 hod. do 30. 4. 2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce: 
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným v CZK na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce: 

Zákazník, který zakoupí některý z těchto produktů značky AEG a splní-li ostatní podmínky akce, získá následující bonus.

Cashback v hodnotě 1000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Varné desky: IKB64301XB, IKB64301FB, HKB75450NB, HKB64450NB

Myčky nádobí: FSB53927Z, FES5368XZM, FES5396XZM

Chladničky: SCB618F3LS, SCB618F6TS

Sporáky: CKB56480BW, CKB56480BM

Cashback v hodnotě 1500 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Trouby vestavné: BEB351110B, BPS351160M, BCE455350M, BES351110M, BEB351110M, BCK455350M, BPB351160M

Varné desky:IKE74451FB, IKE74441FB, IAE84411XB, IAE84431FB, IKE64441IB, IKB64413FB, IAE64413XB, IAE64431FB, IKB64431XB

Sporáky: CCB56481BW, CCB56481BM, CCB6648ABM, CIB56481BW

Cashback v hodnotě 2000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T7DEG47W, T8DBG48WC, T8DBG48SC, T8DEE48SC, T8DEG48SC, T8DBE48SC

Pračky kombinované se sušičkou: L6WNJ68WC, L7WBGO47WC, L7WBGO48WC, L7WBEN69S

L8WBC61SCC

Myčky nádobí: FSE74707P, FSK75758P, FSE75748P, FSK73777P, FSK73778P, FSK73767P, FSK73768P,

FSE74737P, FSE74738P, FSE74717P, FSE74718P, FSE74617P, FSE74608P

Chladničky: SCB819F8FS, SCE818E6TF, SCE618E5TS, SCB618E6TS, SKE818F1DC

Varné desky: IKE85471FB, IAE64843FB, IPE84531FB, IKE84471XB, IKE64471FB

Odsavače par: DBB5660HM, DBB5960HM, DBE5961HG, DVE5971HB, DIE5961HG

Trouby vestavné: BCK558370M, BPE558370M, BCE558370M, BPK558370M, BPK556360M, BPE556360M, BCK556360M, BCE556360M

Mrazničky: ABE818F6NC

Sporáky: CIB56481BM, CIB6645ABMCashback v hodnotě 2500 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T8DBK68WC, T8DBG68WC, T8DBG68SC, T8DBE68SC, T8DFE68SC, T8DSE68SC

Cashback v hodnotě 3000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T8DEE68SC, T8DBC49SC, T9DEC68SC, T9DBE69SC

Trouby vestavné: KSK798280M, KSK998290M, BSE798380B, BSE792320B, BSE988330M, BSE798380M, BSK788380M, BSK792320M, BSK988330M, BSE788380M, BSK798380M, BSK999330M,

BSK999330T, BSE782380M, BSK792380M, BSE792380B, BSK782380M, BSE792380M, KSK792280M

Chladničky: SCE818D3LC, SCE818D3FS, SCE818E8TS, SCE818E6TS, SCE819E5TS, SCB819E8TS

SKE818E9ZC, SKE818D1DS

Myčky nádobí: FSK93717P, FSK93718P, FSK93847P, FSK93848P, FSE83847P, FSE83838P

Varné desky:IDK84453IB, IKE86688FB, IAE84881FB, IKE96654FB, IAE84851FB

Cashback v hodnotě 4000 Kč platí pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T9DBC68SC, T9DBA68SC, T9DBB89BC

Pračky kombinované se sušičkou: L9WBE49W, L9WBCN61B, L9WBAN61BC

Cashback pro kombinaci modelu sušičky a pračky:

Cashback v hodnotě 3000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou do 30 000 Kč.

Cashback v hodnotě 5000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou od 30 001 Kč do 44 999 Kč.

Cashback v hodnotě 6000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou od 45 000 Kč.

Platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazených do akce.

Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Uvedené bonusy se nevztahují na samostatně zakoupené pračky AEG.

Za pořizovací cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu včetně DPH. Do finální ceny se nezapočítává doprava a jiné příslušenství zakoupené v rámci nákupu. V případě, že zákazníkovi byla uznána jakákoliv sleva, dárkový či slevový poukaz, za pořizovací cenu se považuje cena finální po odečtení této slevy. Pokud pořizovací cena u vybraných modelů bude nižší, než je uvedeno v podmínkách, akce se na zakoupený set nevztahuje.

Modely praček zařazených do akce: L6FBK49WC, L6FEG49SC, L6FLG48SC, L6FLG49SCA, L6FLG68SC,

L6FLI48WC, L9FEC49SC, L9FEA69S, L6FLG49WC, L7FBE61SC, L7FBE49BSCA, L7FBE49PSC, L7FEC41PSC

L7FEE49PSC, L7FNE48SC, L7FNE48WC, L7FNE49SCA, L7FOE48SC, L7FPE48SC, L7FRE48SC, L8FBC69ASCA, L8FEC69PSC, L8FNC68SC, L9FBB49SCAkce se vztahuje pouze na domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 


Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách www.aeg.cz/zbavtesestereotypu při dané prodejní akci.

5.2. Nákup či uzavření smlouvy/objednávky se uskuteční v období od 15. 2. 2021 00:00 hod. do 30. 4. 2022 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/zbavtesestereotypu a jeho odeslání.

5.4. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu či uzavření kupní smlouvy nebo objednávky. Registrace je možné realizovat do 14.5. 2022 23:59 hod. K registraci je nutné doložit fakturu nebo číslo kupní smlouvy či objednávky uzavřené do 30. 4. 2022. V případě registrace s číslem smlouvy/objednávky je nutné následně dodat finální fakturu a sériové číslo spotřebiče/spotřebičů, a to nejpozději do 31. 7. 2022. Bonus bude účastníkovi prodejní akce zaslán až po dodání finální faktury a splnění všech podmínek akce.

5.5. Produkty musí být objednány nebo zakoupeny v době konání akce. V případě, že účastník prodejní akce zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný bonus nárok.

5.6. Nárok na peníze zpět v rámci této akce nemůže být kombinován s jinými slevovými akcemi, které probíhaly před začátkem akce AEG tedy před 15.2.2022 a kde došlo k vystavení faktury či dodání produktu později, tj. již v době konání této promoakce.

5.7. Nabídka se nevztahuje na produkty, které jsou v době akce jen na objednání a budou dodány účastníku prodejní akce až po skončení akce.

5.8. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční bonus bude připsán na bankovní účet účastníka prodejní akce do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.9. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí účastník prodejní akce na příslušný bonus nárok.

5.10. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pořadatel akce si vymezuje právo vyžádat si další doklady. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu le moni s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.aeg.cz/zbavtesestereotypu6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník prodejní akce v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.aeg.cz/zbavtesestereotypu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.